Škola dnes

 

            Od školního roku 2007/2008 se naši žáci vzdělávají podle vzdělávacího programu s názvem „Blíž k sobě, blíž k přírodě“, s mladým kvalifikovaným učitelským sborem. Vaše děti mají možnosti, které nejsou ve všech školách běžné.

            Pro žáky 1. stupně nabízíme 1x za 14 dnů mléko a ovoce a zeleninu zdarma. Pro všechny je zabezpečen společný nákup pracovních sešitů a čtvrtek na výtvarnou výchovu, pojištění proti úrazu i krádeži. Děti 1. ročníku mají po celý školní rok obědy zdarma

            Vaše děti budou na naší škole od příjezdu autobusu až do odjezdu pod stálým dohledem. Žáci 1. stupně mohou po celou dobu (od 1. až do 5. ročníku) navštěvovat školní družinu nebo školní klubovnu. To nebývá běžné v městských školách, kde od 4. ročníku již žáci většinou do družiny chodit nemohou. Paní vychovatelka se snaží dětem zajistit různorodou činnost, podnikají řadu výletů.

            Od 4. ročníku mají žáci povinně informatiku, 2 roky po sobě se účastní kurzu plavání v Turnově.  Žáci se mohou každoročně zúčastnit lyžařského výcviku, nabštěvují divadelní představení, exkurze, zapojují se s dobrými výsledky do soutěží, hlavně sportovních.

            Starší žáci odpočívají nebo čekají ve školním klubu. Mohou si vybrat z různých zájmových kroužků. Podobně jako ve velkých městských školách nabízíme výuku cizího jazyka - angličtiny od 3. ročníku a od 7. ročníku i druhého cizího jazyka - němčiny. Tu si mohou všichni procvičit i v reálných situacích při exkurzi do Drážďan.

            Díky nižšímu počtu žáků ve třídách se můžeme dětem více věnovat, mít o nich přehled. V současné době jsou do výuky zařazeni i žáci, kteří mají určité výchovné nebo vzdělávací problémy – tzv. integrovaní žáci. Pracujeme s nimi na základě jejich individuálního vzdělávacího plánu. V případě, že je vaše dítě mimořádně nadané, rovněž mu vytvoříme individuální vzdělávací plán. Jsme rádi, že se nám v naší škole daří eliminovat  projevy šikany. Individuální problémy ihned řešíme.

            Máme dobře vybavenou počítačovou učebnu, interaktivní tabule, smart televizory. Průběžně nakupujeme i další moderní pomůcky. 

            Součástí školy je také školní jídelna. Zde se vaří z čerstvých surovin s minimem polotovarů, strava je pestrá a vyvážená s dostatkem zeleniny, ovoce a mléčných výrobků.

            Rodiče mohou se školou spolupracovat a podílet se na jejím rozvoji prostřednictvím SRPDŠ nebo Školské rady. Pořádáme Ples SRPDŠ.

            V případě, že budete mít zájem, aby vaše dítě navštěvovalo školu v Kobylech, stačí se na nás obrátit telefonicky nebo osobně. Rádi s Vámi prokonzultujeme podrobnosti.