Historie školy

 

     Kolem roku 1780 vyučoval děti z Kobyl a okolních obcí jakýsi krejčí Kolomazník ve své chalupě čp.23 v Kobylech. Roku 1859 zakoupili občané tuto chalupu na školu a v roce 1885 byl položen základní kámen ke stavbě nové školní budovy na místě chalupy, kde také byla škola postavena. Chodily do ní děti nejen z Kobyl, ale i mnoha okolních obcí.

     V roce 1942 bylo vyhlédnuto stavební místo pro novou školní budovu na pozemku Josefa Porše u křižovatky na Nechálově. Do konce roku 1947 byly vyzděny základy školy. Stavbu prováděla firma Sachers a synové. V roce 1949 bylo ve stavbě dosaženo 1. patra. Řemeslné práce prováděli: Ing. Tomeš (Turnov) - instalatérské práce, p. Bareš (Český Dub) - elektrotechnické práce, ústřední topení - firma Niesen Praha, truhlářské práce - V. Bláha (Český Dub).

     1. dubna 1951 začalo vyučování v nové budově. Slavnostní otevření se konalo 26. a 27. května. O stavbu školy se nejvíce zasloužili předsedové MNV v Kobylech Karel Jíra z Nechálova a dřívější starosta Josef Havle ze Sedliska. Zvláště však Dr. Václav Kupec z ministerstva školství, rodák z Nechálova čp.15.

     Ředitelem školy byl Karel Drbohlav, učitelé - Karel Knop, Ladislav Petrnoušek, A. Roubíčková, Miloslav Randák, Jarmila Randáková, Anna Nezdarová. Kromě učení nacvičovaly děti pod vedením svých třídních učitelů kulturní programy - besídky pro rodiče a přátele školy, tělovýchovné akademie a divadelní hry: 1955 - 1959 Jak mráz čaroval, Sněhová královna, Statečný Honza, Zelená princezna, Tři zlí kmotři, Statečná Andula.

     Autorem většiny těchto divadelních her je spisovatel Dr. František Kožík, se kterým měla škola na Nechálově dlouholetou družbu. Jak k tomu došlo? Při návštěvě turnovského gymnázia 19. ledna 1956 zavítal Dr.Kožík na pozvání na besedu mezi děti nechálovské školy. Prostředí ve škole bylo velice srdečné, milé a přátelské, takže spisovateli se zde velice zalíbilo. Napsal pro děti divadelní hry, školu často navštěvoval, pobesedoval o své spisovatelské činnosti a často s sebou přivezl hosty, např. herce Miroslava Homolu, malířku Miladu Marešovou či spisovatele Václava Kaplického. Žáci i učitelé se vždy na besedy těšili a na oplátku se vybrané děti s rodiči a někteří učitelé zúčastnili v Praze oslav významných narozenin Dr. Kožíka. Tato družba trvala až do smrti spisovatele v r. 1997.

     V padesátých letech, zvláště v souvislosti s návštěvami Dr. Kožíka, vznikla ve škole další tradice, která se udržela nejméně 40 let. Na tradiční rodičovský ples upekly maminky žáků dort, který byl losován v tombole. Dortů se podle počtu žáků scházelo 80 - 100. Výtěžěk tomboly byl věnován do pokladny rodičovského sdružení, tedy na výlety a podobně.

     Asi v padesátých letech začal na škole vyučovat hru na různé hudební nástroje, zvláště na housle, hudebník pan Atlman. V roce 1954 secvičil a ustavil žákovský hudební soubor, který působil od roku 1955 a koncertoval v mnoha městech a vesnicích Turnovska, Liberecka i ve vzdálenějších místech. V sobotu 6. prosince 1958 uspořádal hudební a pěvecký soubor v nechálovské sokolovně svůj jubilejní 100. koncert. Přes 300 přítomných odměnilo pěkné výkony mladých hudebníků velikým uznáním. Tento soubor vystoupil během roku 1959 na 14 představeních při různých příležitostech (Vyskeř, Turnov, Český Dub, Benešov u Semil, Přepeře, Hlavice, Alšovice, Nechálov, Semily, Jablonec nad Nisou, Javorník, Libštát).

     Od roku 1954 po uzavření soběslavické školy učí na nechálovské škole pan řídící František Bursa, vášnivý včelař. Stal se vedoucím včelařského kroužku, škola získala několik včelstev a pan Bursa seznamoval zájemce s chovem včel.
Od října 1955 jsou pro děti připravovány obědy ve školní kuchyni, nejdříve jen v úterý a ve čtvrtek, kdy se učilo odpoledne. Tím také začalo stravování ve škole. Jako první zde vařila paní Frydrychová z Pěnčína a paní Nováková ze Svijanského Újezda. Později se začalo vařit každý den.

     V pozdějších letech byly založeny kroužky (mimo vyučování) a pracovaly úspěšně - pěvecký, elektrotechnický, džezgymnastiky, míčových her, nácviky na spartakiády. V roce 2001 byla vytvořena počítačová učebna. Každoročně se žáci představují na vystoupeních pro veřejnost a na tělovýchovných akademiích.

     Za dobu 50 let, kdy se nechálovská škola stala spádovou školou pro děti od Sychrova, Čtveřína, Českého Dubu a Mohelnice nad Jizerou, vychovala škola na 1150 absolventů.

 

Ředitelé základní školy v Kobylech - Nechálově
do r. 1948 Karel Drbohlav
1948 - 1949 Zdeněk Fibrich
1949 - 1958 Karel Drbohlav
1958 - 1960 Olga Nejedlová
1960 - 1977 Karel Drbohlav
1977 - 2001 Květoslav Kozderka
2001 - 2012 Stanislava Beksová
od r. 2013 Martina Pichrtová
V nové škole na Nechálově učili a učí (řazeno dle nástupu)
1. Karel Knop 2. Ladislav Petrnoušek
3. František Šabort 4. Anna Čermáková
5. Miloslav Randák 6. Jarmila Randáková
7. Anna Nezdarová 8. Vilém Zahrádka
9. František Bursa 10. Josef Lukeš
11. Dana Marušková (Dvorská) 12. Olga Nejedlová
13. Hana Krsková 14. Květoslav Kozderka
15. Zdeňka Jiránková 16. Věra Loučková
17. Vincencie Barchánková 18. Věra Valesová
19. Helena Svobodová (Koutová) 20. Petr Reiniš
21. Milena Šimková 22. Václav Pecina
23. Marie Roubíčková (Jislová) 24. Jiřina Dvořáková
25. Věra Stehlíková 26. Josef Lampa
27. Eva Šubrtová 28. Stanislava Beksová
29. Věra Mejzrová 30. Josef Rudolf
31. Radoslava Tejnská 32. Jaroslav Drbohlav
33. Helena Poulová 34. Josef Kubát
35. Růžena Řezníčková 36. Ludmila Korčeková
37. Jana Havlíková 38. Lenka Hobelantová
39. Vlasta Kleinová 40. Radka Šrytrová
41. Hana Raindlová 42. Pavel Ajchler
43. Eva Pospíšilová 44. Jaroslava Pribišová
45. Monika Švancarová 46. Michaela Sochorová
47. Miroslav Netušil 48. Zdeňka Lacinová
49. Zdeňka Drbohlavová 50. Eva Pavelková
51. Jaroslava Šlechtová 52. Martin Beksa
53. Jitka Plotová 54. Hana Hloušková
55. David Rubáš 56. Ivana Tichá
57. Petra Matějovská 58. Kateřina Beksová
59. Eva Čapková 60. Martina Pichrtová
61. Bohdana Piflová 62. Andrea Čepelíková
63. Zdeněk Vavřich 64.    Dominik Rubáš
65. Kateřina Tetivová