Na naší základní škole existuje celkem 6 tříd.

Na prvním stupni se jedná o dvě třídy. I. třída zahrnuje 1. a 2. ročník. Do druhé třídy dochází žáci 3., 4. a 5. ročníku.

Na druhém stupni jsou čtyři třídy - 6., 7., 8. a 9. ročník.