Informace ke stravování v ZŠ Kobyly

 

Cena oběda:    žáci 6 – 10 let             28,- Kč                       měsíční záloha 560,- Kč       

                       žáci 11 – 14 let           29,- Kč                       měsíční záloha 580,- Kč       

                       žáci 15 let a více         30,- Kč                       měsíční záloha 600,- Kč

 

Do kategorií jsou žáci zařazeni podle věku v příslušném školním roce, nikoli podle třídy, kterou navštěvují.

Děti narozené do 31. 8. 2013            kategorie 11 – 14 let

                      do 31. 8. 2009            kategorie 15 a více let

             

Placení obědů probíhá bezhotovostně formou zálohy na účet školy. Nastavte si prosím trvalý příkaz tak, aby peníze byly na náš účet připsány nejpozději k 10. dni daného měsíce, tzn. nejdéle od 10. 9. 2023 do 10. 6. 2024, celkem 10 plateb. Číslo našeho účtu: 78-9898100227/0100. Variabilní symbol obdrží každý žák jednotlivě. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno dítěte.

Přeplatky budou vyúčtovány k 31. 12. 2023 a k 30. 6. 2024.

 

První rok školní docházky mají děti obědy zdarma (hradí je Obec Kobyly).

 

Odhlašování obědů.

1. Při předem známé nepřítomnosti žáka ve škole (návštěva lékaře, školní výlety apod.) je nutné odhlásit oběd nejpozději do 12 hod předešlého dne, a to vhozením lístečku s informací o odhlášení (jméno, datum) do schránky u jídelny, nebo zapsáním do přiloženého sešitu.

 

2. Při nečekané nepřítomnosti (náhlé onemocnění, ...) lze odhlásit oběd ráno do 7,30 hodin, a to telefonicky na čísle 315 559 204 (vedoucí ŠJ), případně 736 754 602 (ředitelka).

 

3. V první den nepřítomnosti žáka ve škole je možné vyzvednutí oběda do jídlonosiče.

 

Označování alergenů

Označení přítomnosti alergenu bude sděleno na vyžádání vedoucí ŠJ nebo paní kuchařkou. Seznam alergenů je vyvěšen na nástěnce v blízkosti jídelního lístku.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Jana Šrytrová - vedoucí školní jídelny