Tvorba žáků

Fotografie žákovských prací z předmětů výtvarná výchova a pracovní činnosti si můžete prohlédnout zde.