Zaměstnanci

 

Ředitelka školy

 • Mgr. Martina Pichrtová (tel.: 736 754 602, e-mail: reditel@zskobyly.cz)

německý jazyk, český jazyk

 

Učitelé

     1. stupeň

 • ThDr. Kateřina Brzáková, Th.D (tel.: 773 932 092, e-mail: k.beksova@seznam.cz)

třídní učitelka I. třídy (1. - 2. ročník)

 • Mgr. Michaela Sochorová (tel. 739619346)

třídní učitelka II. třídy (3. - 5. ročník)

 • Jitka Plotová (tel.: 732 641 256, e-mail: jitka.plotova@seznam.cz)

vedoucí vychovatelka školní družiny - 1. oddělení

 • Terezie Nováková - vychovatelka školní družiny - 2. oddělení 

 

     2. stupeň

 • Mgr. David Rubáš (tel.: 737 171 578, e-mail: drubi@seznam.cz)

třídní učitel VIII. třídy, přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, tělesná výchova

 • Andrea Čepelíková (tel.: 604 322 471, e-mail: a.cepel@seznam.cz)

třídní učitelka VII. třídy, anglický jazyk (4. - 9. roč.), hudební výchova (6. - 9. roč.), informatika (6., 7. roč.)

 • Mgr. Jaroslava Šlechtová  (tel. 733 505 193, e-mail: jara.slechtova@seznam.cz)

třídní učitelka IX. třídy, matematika (6. - 9. roč.), chemie (8., 9. roč.) 

 • RNDr. Dominik Rubáš (tel.: 777 229 750, e-mail: domrubi@seznam.cz, web)

fyzika, zeměpis, přírodopis, informatika (9. roč.)

 • Mgr. Jiří Nosek

český jazyk (6. - 9. tř.), dějepis (8. - 9. tř.)

 • Mgr. Kateřina Tetivová (tel.: 728 270 615, e-mail: katerina.tetivova@gmail.com)

třídní učitelka VI. třídy, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova (dívky), matematika 1. a 2. ročník

 • Mgr. Daniel Rubáš

fyzika (6. - 8. tř.), dějepis (6. - 7. rroč.), výchova k občanství (6. - 9. tř.)

 

Asistentky pedagoga

 • Eva Jeřábková - 2. ročník
 • Pavla Bartošová - 6. ročník
 • Marie Reslová - 7. ročník

 

Školní jídelna

Jana Šrytrová - vedoucí jídelny,  Miroslava Burešová - kuchařka

 

Školnice

Eva Kůrková

 

Úklid

Anna Hamsová