Informace pro rodiče

 

Provoz družiny:

  • ranní družinu zajišťuje školnice paní Eva Kůrková v místnosti školní klubovny od 6,30 do 7,00 hod
  • odpolední družina je v provozu od 10,50 hod. do 15,30 hod. pod vedením vychovatelky Jitky Plotové

Kapacita ŠD:

  • kapacita ŠD je 42 žáků

ŠD ke své činnosti v budově školy a v jejím okolí využívá:

  • Velkou třídu v přízemí budovy. Ve třídě je k výchovným činnostem k dispozici interaktivní tabule s notebookem, televizor, CD přehrávač. K dalšímu vybavení neodmyslitelně patří veliká škála deskových her, stavebnic, karetních her na postřeh, logiku apod. Pro 2. oddělení ŠD (starší žáci 1. stupně) je využívána stávající učebna II. třídy v přízemí.
  • Pravidelně (2xtýdně) sportujeme v plně vybavené tělocvičně, za příznivého počasí hojně využíváme hřiště s prolézačkami a altán.

Činnost ŠD je probíhá podle týdenní skladby zaměstnání a je rozdělena na:

  • Odpočinkovou činnost, při které děti z větší části samy volí náplň činnosti. Patří sem práce s konstruktivními stavebnicemi, hraní her, volné kreslení, zpěv, vycházky, hry na hřišti apod.

  • Výchovnou činnost, která bývá v pravidelném čase mezi 13-14,30 hod. V tělovýchovných, výtvarných a praktických činnostech si děti zábavnou formou osvojují nové dovednosti.

  • Zvláštní význam věnujeme osvojení čtenářských dovedností. Družina pravidelně organizuje čtenářské aktivity jako např. Pasování prvňáčků na čtenáře, Noc s Andersenem, aktivity k „Březnu-měsíci knihy“ , dětem z 1. ročníku pravidelně 1 x týdně čteme.

  • Nedílnou součástí je i příprava na vyučování

Poplatek za ŠD:

  • Za žáky přihlášené do ŠD platí rodiče poplatek 100,- Kč měsíčně.