Základní škola Kobyly je menší vesnická škola, ležící 10 km západně od Turnova. V současné době (září 2020) do ní dochází 88 žáků. První stupeň navštěvuje 33 žáků, které mají v péči 2 učitelky, 1 asistentka a 1 vychovatelka. Výuku na druhém stupni, na kterém je celkem 55 žáků, obstarává 7-členný učitelský sbor. Součástí školy je jídelna a také školní družina. Do školního areálu patří dále sokolovna, fotbalové hřiště, dětské hřiště či tenisový kurt.

Budova základní školy byla vystavěna ve 40. letech minulého století. Vyučování zde začalo v dubnu roku 1951.