Třídy - šk. rok 2023/24

počet žáků: 120

 

PRVNÍ STUPEŇ
  • 1. ročník + 2. ročník: 25 žáků (13 prvňáků, 12 druháků)
   třídní učitelka: ThDr. Kateřina Brzáková, Th.D
  • 3. ročník + 4. ročník + 5. ročník: 23 žáků (9 třeťáků, 9 čtvrťáků, 5 páťáků)
   třídní učitelka: Mgr. Michaela Sochorová

 

DRUHÝ STUPEŇ
  • 6. ročník: 13 žáků
   třídní učitelka: Mgr. Kateřina Tetivová
  • 7. ročník: 21 žáků
   třídní učitelka: Andrea Čepelíková
  • 8. ročník: 21 žáků
   třídní učitel: Mgr. David Rubáš
  • 9. ročník: 17 žáků
   třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Šlechtová