Zpětná vazba

Zpětná vazba

Vážení zákonní zástupci.

Máme za sebou měsíc a půl distanční výuky, která zpočátku probíhala formou mailové konverzace, později (až doteď) prostřednictvím ,,Školy v pyžamu“. Tímto Vás chceme požádat o poskytnutí zpětné vazby (ideálně třídním učitelům, či paní ředitelce), kde ve stručnosti uvedete, zda Vašim dětem tato výuka vyhovuje, či zda jsou nároky na žáky adekvátní. Zpětná vazba je samozřejmě dobrovolná, měla by pomoci tomu, o co se snažíme všichni - o zdokonalení výuky formou, která žáky nevystavuje přílišnému stresu.

S přáním pevného zdraví Vašim rodinám

- učitelé ZŠ Kobyly -