„Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“

„Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“

Naše škola je partnerem projektu „VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST“, který probíhá od 1. 6. 2014 ​​​​​​​do 30. 6. 2015.