Výsadba stromů

Výsadba stromů

Kromě ,,lípy republiky", kterou jsme před školou vysadili k výročí vzniku Československé republiky, probíhá kolem školy i výsadba ovocných stromů. V areálu školy (poblíž tenisového kurtu) byly dětmi 2. stupně vysázeny třešně (5 stromků) a jabloně (6 stromků).

Děkujeme tímto Nadaci Ivana Dejmala a paní Haně Otáhalové (knihkupectví a papírnictví Mnichovo Hradiště) za finanční podporu této akce.