Výlet školní družiny do Turnova

Výlet školní družiny do Turnova

Na středu 16. listopadu byl na naší škole kvůli vypnuté elektřině vyhlášen den ředitelského volna. Pro žáky, kteří navštěvují ŠD byl přichystán vychovatelkou Jitkou Plotovou výlet do Turnova.

Žáci přišli ráno do školy, kde si pohráli a nasvačili se. V 8,30 hod. jsme odjeli linkovým autobusem do Turnova, kde jsme navštívili knihovnu. Zkušená knihovnice paní Kordová si pro nás připravila velmi zajímavý program. Kolem 11 hodiny jsme se přesunuli do restaurace Karel IV. na oběd. Na zbylý čas jsme objednali promítání filmu v kině na Střelnici. Děti si samy vybraly film Kubo a kouzelný meč, který byl sice trochu strašidelný, ale dětem se velmi líbil.