Výlet ŠD na výstavu korunovačních klenotů

Výlet ŠD na výstavu korunovačních klenotů

V pátek 3. června se 19 dětí v rámci školní družiny vydalo na zámek Sychrov, kde je v bývalé konírně nainstalována výstava kopií korunovačních klenotů. Děti si se zájmem prohlédly vystavené exponáty, vyslechly si zajímavé informace o originálu i kopii Svatováclavské koruny, o životě Karla IV. I o legendě, která korunu provází. Máme pozorné žáky, výklad často doplňovali nebo se ptali.

Poté jsme prošli zámecký park, pozdravili sokolníka pana Straku, obdivovali jeho dravce a před odjezdem zpět do školy jsme se občerstvili zmrzlinou.

- Jitka Plotová -

Foto zde