Výlet do Jizerských hor

Výlet do Jizerských hor

V pátek 13. února 2015 navštívilo 15 žáků naší školy Jizerské hory.  V rámci turistického kroužku se žáci pod vedením uč. Dominika Rubáše a dvou zástupců z řad rodičů vypravili do Bílého Potoka. Odtud šli pěšky do NPR Jizerskohorské bučiny a zhlédli jeden z největších vodopádů Jizerských hor.

Foto z výletu zde.