Vydařená exkurze

Vydařená exkurze

V pátek 5. 5. 2017 absolvovali žáci devátého ročníku geologicko-geografickou exkurzi na všem známý, ale zároveň i neznámý vrch Ještěd. Přes propršené ráno, kdy to vypadalo velmi nepříjemně, nám počasí přálo, a znovu pršet začalo, až když jsme čekali na zpáteční autobus na zastávce ve Světlé pod Ještědem. Na Ještěd jsme se dostali legendární lanovkou a tato jízda byla i přes mlhu zážitkem. Žákům byla nejprve představena fenomenální budova architekta Karla Hubáčka a poté začali ve skupinkách plnit úkoly, které měli připravené na pracovních listech. Z vrcholu Ještědu jsme se vydali přes Ještědku a Pláně pod Ještědem do již zmiňované Světlé, kde jsme se vyfotili u sochy známé spisovatelky Karolíny Světlé, která byla žákům také představena. Celkem můžeme exkurzi hodnotit jako vydařenou z hlediska počasí, z pohledu informací, které byly žákům předány, a hlavně i z hlediska chování žáků a jejich přístupu k plnění úkolů.

Fotky zde.

Prezentace z terénní exkurze