Turistický kroužek

Turistický kroužek

Na první turistický kroužek v novém školním roce jsme vyrazili v neděli 15. 9. do Krkonoš. Ze Zlatého návrší jsme šli nejprve k Harrachovým kamenům, abychom se pokochali impozantním pohledem do ledovcem vymodelované Velké Kotelní jámy. Poté jsme kolem mohyly Hanče a Vrbaty došli nad 150 m vysoký Pančavský vodopád (nejvyšší v ČR). Následoval oběd na Labské boudě a stoupání nad Sněžné jámy. Z vyhlídky jsme sešli k prameni Labe a dále směrem k Harrachovu k Mumlavskému vodopádu. 

- uč. Dominik Rubáš -

Fotky zde...