Turistický kroužek 13. 11. 2022

Turistický kroužek 13. 11. 2022

Zde posílám podrobné informace k nedělnímu výletu.

Těším se na Vás. 

Dominik Rubáš