Turistický kroužek 1. třídy

Turistický kroužek 1. třídy

Státní svátek 17. listopadu oslavili v rámci turistického kroužku žáci 1. třídy společně s třídní učitelkou a paní vychovatelkou pěším výletem z Vlastibořic lesem přes Kamení na Sychrov. I přes blátivé podmínky a pláštěnky, se 16 dětí společně s 12 rodiči radovalo z hezké procházky a krásně zinscenované pohádky"Čertův švagr", jejíž děj probíhal v zámeckých pokojích. Na konci zpáteční cesty se někteří účastníci odměnili obědem v restauraci U zvonice ve Vlastibořicích. Nechybělo ani tajemné sváteční poselství o svobodě a radosti, které dětem zanechal lesní anděl na cestě.