TŘÍDNÍ SCHŮZKY ON-LINE

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ON-LINE

Třídní schůzky v ZŠ Kobyly se konají ve čtvrtek 18. listopadu od 15 hodin. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhnou on-line v prostředí Google Meet. Zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů odkaz pro připojení do e-mailu. Všichni rodiče vítáni!