Terénní výuka zeměpisu v 6. ročníku

Terénní výuka zeměpisu v 6. ročníku

Ve čtvrtek 6. 1. byla pro žáky 6. ročníku v rámci tendemové výuky připravena nevšední výuka v terénu. Žáci měli možnost pomocí upraveného dalekohledu sledovat sluneční skvrny a poznávat krajinné domianty v okolí školy. Druhá část byla věnována orientaci v krajině, kdy žáci měli za úkol hledat stanoviště na základě turistické mapy.

Foto zde.

- David a Dominik Rubáš -