Terénní výuka Příhrazské skály

Terénní výuka Příhrazské skály

Ve středu 27. 9. 2023 jsme s žáky 9. ročníku vyrazili na terénní výuku do přírodní rezervace Příhrazské skály. Řešili jsme ekologické záležitosti (fragmentace krajiny, výhody x nevýhody těžby nerostných surovin, zvláště chráněná území přírody), měřili jsme meteorologické prvky, věnovali se geologickým a geomorfologickým tématům (pískovcový fenomén, vulkanická činnost), dělali pokusy s půdou (hmatová zkouška textury, reakce s kyselinou), procvičovali mapové dovednosti a orientovali se v terénu dle krajinných dominant. 

Děkuji všem žákům za jejich práci.

- Dominik Rubáš -