Sportovní kroužek ŠD

Sportovní kroužek ŠD

Do kroužku mohly docházet děti z 1. a 2. ročníku v rámci ŠD. Za nové sportovní dovednosti děkujeme panu učiteli Mgr. Davidu Rubášovi, který se dětem věnoval.

-Jitka Plotová-