Školní výlet 9. třídy

Školní výlet 9. třídy

Od neděle 18. června do úterý 20. června 2017 se uskutečnil školní výlet žáků deváté třídy. Lokalita pobytu byla nedaleká, ale v úžasném

prostředí zasazené, obec Hlavice. Během výletu se toho stihlo opravdu hodně. První den to bylo koupání ve Všelibicích, výšlap na Čertovu zeď 

a návštěva tisícileté lípy v Kotli, večer pak ještě opékání vuřtů. Druhý den byl věnován prohlídce komendy a Podještědského muzea v Českém

Dubě, po pauze na oběd, jsme se přesunuli na českodubské koupaliště, kde jsme prožili pohodové odpoledně, večer se stihl ještě táborák 

a v noci noční hra se zapalováním svíček na hlavickém hřbitově. Poslední den jsem se vypravili do nedalekého Vápna, kde se zájemci mohli 

vykoupat v bazéně s krásně čistou vodou, pak už následovaly hry v areálu SK Hlavice a cesta domů. Myslím, že můžu říct, že se výlet vydařil 

a všichni si ho užili. /fotografie k dispozici u mě/ - p.uč. David Rubáš -