Škola z ptačí perspektivy

Škola z ptačí perspektivy

Již 70 let se vyučuje v nové budově školy na Nechálově. Ta leží v krásném kraji - na pomezí Podještědí a Českého ráje - v krajině z historického, ale i z geologického hlediska nesmírně bohaté. V krajině, která přímo vybízí k výuce v terénu, kterou se na naší škole snažíme prosazovat a z části naplňovat moderní koncepci místně zakotveného učení. O rozmanitosti krajiny se můžeme přesvědčit mj. při pohledu na snímek z ptačí perpsektivy. Děkujeme tímto Pavlu Charouskovi za pořízenou fotografii a za svolení k publikování na našich webových stránkách.