Průzkum pramenů v údolí Ještědky

Průzkum pramenů v údolí Ještědky

Ve středu 5. 4. jsme s žáky 9. ročníku pojali výuku tématu PODZEMNÍ VODY badatelsky. Rozhodli jsme se prozkoumat 4 prameny v údolí Ještědky mezi Českým Dubem a Libíčí. U všech pramenů žáci měřili pH, teplotu, vydatnost, hodnotili chuť vody a zkoumali vegetaci v jejich blízkém okolí. Na úvod jsme si stanovili výzkumnou otázku: ,,Kolika lidem by stačila k pití voda, která vytéká ze všech 4 navštívených pramenů? (počítali jsme s průměrnou denní spotřebou 2,5 l na jednoho obyvatele). Žáci si stanovili hypotézu a poté s pomocí odměrné nádoby měřili vydanosti pramenů a naměřená data následně zpracovali. Zjistili, že navštívené 4 prameny by pokryly pitný režim více než půl milionů lidí, tedy přibližně pětinásobek obyvatel Liberce. Kromě bádání jsme se zaměřili i na fotografování přírodních zajímavostí (samotných pramenů, meandrů, soutoků...). Dětem patří poděkování za jejich práci.

- Dominik Rubáš -

foto zde