Prosincová terénní výuka

Prosincová terénní výuka

Že se dá terénní výuka realizovat i v chladných prosincových dnech jsme se s žáky přesvědčili v prvním prosincovém týdnu.

Ve čtvrtek 2. 12. se do terénu v rámci fyziky (magnetické pole Země) a zeměpisu (orientace v krajině)  vydali žáci 6. ročníku. Pomocí buzoly určovali azimuty vybraných krajinných dominant - z místa ,,U lipek“ s dalekým kruhovým výhledem, kde jsme před několika lety vysázeli stromy. Žáci dále odhadovali vzdálenost dominant, aby si ji následně ověřili pomocí mapových aplikací.

V úterý 7. 12. jsme se s osmáky vypravili v rámci fyziky na školní pozemek. Fyzikální téma ,,zahřívání těles třením“ si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži. Do časového limitu měli nasbírat přírodní materiály, z kterých pomocí pouhého křesadla měli rozdělat oheň.

Ve středu 8. 12. jsme pak s devátým ročníkem v rámci zeměpisu procvičili orientaci v krajině dle papírové mapy. ,,Orientační běh“ měl délku 6 km a žáci ve skupinkách měli za úkol najít 7 stanovišť a z nich přinést kartičku s textem. Všechny skupiny stihly trasu do časového limitu a patří jim velká pochvala.

- uč. Dominik Rubáš -