Projektový den

Projektový den

Ve středu 21.2. navštívilo 7. žáků z 8. třídy SUPŠ v Turnově, kde strávili celý projektový den v třech odborných dílnách školy. Žáci si vyzkoušeli princip litých objektů, pak zasedli k brusičským kotoučům, kde sami mohli opracovat perleť nebo syntetické sklo a třetí zastávkou jim byla rytecká dílna, kde si za pomocí počítače vyryli své vybrané motivy do plastové destičky. Žáci tak dostali konkrétní představu o tom, co by na této škole mohli studovat a jaké by měli v budoucnu uplatnění. Nejen žákům se to moc líbilo, z odborných dílen byla nadšená i doprovázející paní učitelka.

Fotografie zde.