OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

Po celé České republice probíhaly v posledních dnech nejrůznější akce k připomenutí a oslavení 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Tato jedinečná událost nenechala chladnými ani nás ve škole, a proto jsme využili této příležitosti k malému exkurzu do historie našeho státu. Již od počátku října se na školních chodbách začaly objevovat nástěnky a výstavní panely, jimiž paní učitelka Čapková připomněla nám všem okolnosti vzniku republiky v říjnu 1918, nejvýznamnější osobnosti této doby, ukázky fotografií i literárních děl. Zapojili se i žáci 8. a 9. ročníku, kteří k tomuto tématu zpracovali zdařilé referáty. I ty jsou vystaveny v 1. patře. Ve vestibulu v přízemí máme vystaveny státní symboly ČR, výtvarně zpracovaný text československé státní hymny, vytvořený žáky 6. ročníku pod vedením p. uč. Čepelíkové. Jeden z nejkrásnějších výstavních panelů je společným dílem paní vychovatelky Plotové a dětí ze školní družiny. Připomíná nám, co Češi dokázali, v čem jsme výjimeční a na co můžeme být hrdí.

Pátek 26.10. jsme společně s OÚ Kobyly věnovali oslavám 100. výročí založení ČSR. Ráno jsme zrealizovali myšlenku paní uč. Brzákové - zasadili jsme lípu republiky. Pod její kořeny jsme nezapomněli uschovat poselství pro budoucí generace. Při této příležitosti jsme společně vyslechli a někteří i zazpívali českou státní hymnu. Děkujeme sponzorům, panu Brzákovi a panu Koreňovi, za finance na pořízení lípy. Tento slavnostní akt pokračoval opékáním vuřtů, čímž nám pan starosta zajistil netradiční dopolední svačinku. Děkujeme OÚ Kobyly za zapojení do této akce a za zajištění občerstvení.

Slavnostní dopoledne jsme pak již ve vnitřních prostorách školy ukončili vědomostně zábavnými soutěžemi na téma historie i současnosti České republiky, samozřejmě s vyhlášením vítězů a předáním cen.

Výstavky ke 100 letům republiky ještě nějakou chvíli ve škole zůstanou, máte-li chuť a čas, přijďte si je prohlédnout.

Foto zde.