Nová kuchyňka

Nová kuchyňka

V září 2014 byla ve škole otevřena nová kuchyňka. Žáci budou mít možnost docházet na pravidelné kroužky vaření pod vedením paní ředitelky Martiny Pichrtové.

Finance na kuchyňku byly poskytnuty z projektu „Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic!“ Za spolupráci děkujeme MAS Achát.