Návštěva hvězdárny v Jičíně

Návštěva hvězdárny v Jičíně

Ve středu 5. 10. jsme se s žáky 9. ročníku vydali do hvězdárny v Jičíně, kde pro ně byl připravený zajímavý vzdělávací program. Na závěr se žáci podívali do krajiny různými dalekohledy a pozorovali Slunce hvězdářským dalekohledem. 

Při cestě zpátky jsme se zastavili v centru Jičína a pověděli si něco o místní architektuře. Následně bylo realizováno terénní cvičení v místě terciérního vulkánu na Čeřovce. Žáci se rozdělili na skupinu ,,přírodovědců“ a ,,geologů“ a hledali v terénu co největší počet rostlin, hornin a minerálů. Cílem aktivity bylo, aby si žáci uvědomili, jak geodiverzita ovlivňuje biodiverzitu. Na závěr jsme vystoupali na další pozůstatek po třetihorním vulkánu - vrch Zebín, ze kterého se otevřely kruhové výhledy. Žáci si zkusili orientaci v krajině, odahd krajinných dominant, dozvěděi se něco o geo-procesech, které v minulosti formovaly místní reliéf.

V rámci mezioborové terénní výuky se nám podařilo efektivně spojit výuku fyziky, přírodopisu, geografie a částečně i dějepisu.

Foto zde

- Dominik Rubáš -