Muzeum Turnov

Muzeum Turnov

Ve středu 13. května vyjelo 22 dětí ze ŠD do Muzea Českého ráje v Turnově, kde pro ně byl připraven animační program s názvem Poklad. Děti si vyzkoušely práci archeologa i speleologa, zkusily si vytvořit misku z hlíny, prohlédly si depoty (poklady), které byly nalezeny v našem kraji. Chlapce nejvíce zaujala práce s detektorem kovů. Program byl opět velice pěkně připraven a děti z muzea odcházely nadšené.

Fotografie z akce zde.