Mirákulum

Mirákulum

Ve čtvrtek měli 1. a 2. roč. třídní výlet do Mirákula. I přes velké vedro se děti dopravily klimatizovaným autobusem společně s MŠ Sv. Újezd do Milovic a od 9 do 14 hod si užívaly báječné atrakce i vodní svět.