Integrovaná terénní výuka na Hruboskalsku

Integrovaná terénní výuka na Hruboskalsku

V rámci další terénní výuky jsme se s žáky 9. ročníku vydali na Hruboskalsko. Jednalo se o integrovanou výuku ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda (tedy předměty fyzika, přírodopis a zeměpis). V terénu jsme zjišťovali závislost atmosférického tlaku na nadmořské výšce (fyzika), objevovali zajímavou flóru a faunu - především ptactvo (přírodopis), zabývali se genezí pískovcových skalních měst a rozličných tvarů v nich (přírodopis), zaměřili jsme se i na vnímání krajiny na základě silných příběhů, které jsou spjaty s konkrétními místy (humanistická geografie), zkoumali prameny a vodní toky (fyzická geografie) či se zabývali využitím surovin, jako je např. hruboskalský pískovec, člověkem (sociální geografie).

Foto zde.

- Dominik Rubáš -