Informace k obnovení provozu školy po 25. 5. 2020

Informace k obnovení provozu školy po 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení provozu ZŠ Kobyly. Od 25. května 2020 bude umožněn návrat do lavic žákům 1. stupně. Půjde o dobrovolnou docházku za dodržení bezpečnostních podmínek daných především ministerstvy zdravotnictví a školství. Žáci budou moci být vzděláváni ve skupinách s max. počtem 15 osob. Účastnit se mohou pouze žáci, jejichž rodiče podepíšou čestné prohlášení (ke stažení zde), že dítě není ohroženo koronavirem, ani nesdílí domácnost s nikým rizikovým (osoby s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a starší 65 let). Formulář je dostupný na webových stránkách školy (www.zskobyly.webnode.cz). Vzhledem k tomu, že část žáků zůstane i nadále doma a bude pokračovat v distančním vzdělávání, nepůjde ani ve škole o standardní vyučování dle běžného rozvrhu, ale spíše o dohled nad žáky, kteří budou plnit ty samé úkoly jako jejich spolužáci doma. Žáky bude nutné vybavit minimálně dvěma rouškami a dvěma sáčky na roušku. Ostatní hygienické podmínky (dezinfekce na ruce i povrchy atd.) budou ve škole zajištěny a žáci s nimi budou seznámeni.

Abychom byli schopni vyhovět nařízeným opatřením, bude v naší škole moci fungovat pouze jedna školní skupina (15 žáků). Provoz školy bude denně od 7,00 do 15,30 hod. Dopolední výuku povede Mgr. Michaela Sochorová, odpolední program Jitka Plotová. Stravování ve školní jídelně bude zajištěno. V případě vyššího zájmu dostanou přednost ti žáci, jejichž rodiče jsou oba plně zaměstnaní a nelze již déle odkládat jejich návrat do práce, příp. podle data narození od věkově nejmladších. Zvažte proto pečlivě i s ohledem na možná rizika nutnost docházky Vašeho dítěte do školy. Zároveň bychom Vás rádi poprosili o vyjádření, zda máte zájem o účast Vašeho dítěte ve školní skupině od 25. května 2020 (pozdější nástup do školní skupiny není povolen). Tuto informaci sdělte prosím do 15. 5. 2020 třídním učitelkám nebo přímo ředitelce školy.

Děkujeme za pochopení.

Martina Pichrtová