Informace k obnovení provozu školy po 11. 5. 2020

 Informace k obnovení provozu školy po 11. 5. 2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení provozu ZŠ Kobyly. Od 11. května 2020 bude umožněn návrat do lavic žákům 9. ročníku. Jedná se o dobrovolnou docházku výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Nepůjde tedy o standardní vyučování dle běžného rozvrhu, ale o intenzivní přípravu v předmětech český jazyk a matematika. Účastnit se mohou pouze žáci, jejichž rodiče podepíšou čestné prohlášení, že dítě není ohroženo koronavirem, ani nesdílí domácnost s nikým rizikovým (osoby s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a starší 65 let). Formulář je dostupný na webových stránkách školy (www.zskobyly.webnode.cz). Žáky bude nutné vybavit minimálně dvěma rouškami a sáčkem na roušku. Ostatní hygienické podmínky (dezinfekce na ruce i povrchy atd.) budou ve škole zajištěny a žáci s nimi budou seznámeni.

Výuka bude zahájena 12. 5. 2020, bude probíhat dvakrát týdně, a to ve dnech úterý, čtvrtek od 7,15 do 12,40 hod. Školní budova bude žákům přístupná od 7,00 hod, ranní klub se provozovat nesmí. Přípravu na matematiku povede Bc. Jaroslava Šlechtová, přípravu na češtinu Mgr. Martina Pichrtová. Zařazení žáka do školní skupiny později, než 12. 5., není povoleno. Stravování ve školní jídelně nebude minimálně do 25. května 2020 zajišťováno. O možnosti stravování po tomto datu, kdy do školy nastoupí i žáci 1. stupně, budete včas informováni. Zároveň bychom Vás rádi poprosili o vyjádření, zda máte zájem o docházku Vašeho dítěte do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky od 12. května 2020. Tuto informaci sdělte prosím nejdéle do 7. května 2020 třídní učitelce nebo přímo ředitelce školy.

Děkujeme.

Martina Pichrtová


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE