Exkurze v šlechtitelské stanici MoravoSeed

Ve čtvrtek 29. 9. si udělali žáci 6. a 9. ročníku, pod dohledem učitelek K. Tetivové a A. Čepelíkové, pěší výlet do Svijanského Újezda, kde měli připravenou exkurzi v šlechtitelské stanici MoravoSeed. Zde mohli žáci obdivovat různé druhy zeleniny a jejich odrůdy i porovnávat. Pan ing.Petr Horal prohlídku obohatil i ochutnávkou výpěstků přímo na poli a nahlédnutím do sušírny semen. Expozice byla velmi atraktivní, návštěvu vřele doporučujeme.