Exkurze do Národního muzea

Exkurze do Národního muzea

V úterý 11. 1. jsme se s žáky 8. a 9. ročníku vypravili na exkurzi do Národního muzea v Praze. Žáci si prohlédli velmi zajímavé expozice o paleontologii, mineralogii či evoluci. Připraveny pro ně byly i interaktivní pracovní listy, které měl každý z žáků vyplnit. Exkurze byla velmi zajímavá a věříme, že žákům rozšířila jejich obzory v přírodovědných, ale i humanitních předmětech. 

- David a Dominik Rubáš -

Foto zde.