Exkurze do Liberce

Exkurze do Liberce

 Ve čtvrtek 22. června 2017 se žáci osmého a devátého ročníku, pod vedením učitelů Dominika a Davida Rubáše, vydali vlakem z Turnova do 

Liberce, kde navštívili tamní zoologickou zahradu, která je nejstarší v České republice, ale za posledních několik let prošla mnohými úpravami.

Po prohlídce ZOO a zhlédnutí mnohých exotických živočichů jsme se přesunuli do libereckého bazénu, kde si každý přišel na své. Podle reakcí 

žáků můžeme říct, že exkurze byla vydařená a potvrdila, že i kousek od domova je spousta zajímavostí. - p.uč. David Rubáš -