EKO výlet

EKO výlet

Ve čtvrtek 4. 6. se vydalo 42 nejlepších žáků na výlet, který jim byl odměnou za sběr papíru a Eko sběr. Nejprve jsme navštívili rozhlednu Kopanina, kde jsme si určili významné body v našem okolí. Druhou zastávkou bylo Muzeum bižuterie v Jablonci n. N., které určitě stálo za shlédnutí. Všichni byli udiveni šikovností a nápaditostí tvůrců vystavených exponátů. Během prohlídky děti plnily úkoly v připravených pracovních listech, ve výtvarné dílně si žáci sami vyrobili vitráž do okna. Jako poslední jsme si prohlédli ZOO v Liberci. Počasí nám přálo a tak jsme si výlet všichni hezky užili. Děkujeme našemu zřizovateli Obci Kobyly za objednání a zaplacení autobusu, vstupné pro žáky v hodnotě 140 Kč na žáka jsme hradili ze SRPDŠ. Fotografie zde.