Divadelní představení

Divadelní představení

Ve čtvrtek 27. 6. se uskutečnilo divadelní vystoupení žáků 1. a 2. ročníku. Děti si samy vymyslely svoje postavy, deváťáci jim poté dali jména a vymysleli příběh.

Součástí představení bylo i pasování prvňáčků na čtenáře. Děkujeme všem dětem za krásné vystoupení a paní učitelce Kátě Brzákové za scénář a nacvičení celé hry. Poděkování patří i paní vychovatelce Jítě Plotové.

Fotky zde.