Dětské hřiště

Dětské hřiště

Za bezpečnost žáků při pobytu na hřišti v době po skončení vyučování zodpovídají zákonní zástupci žáků.