Burza SŠ v Turnově

Žáci 9. ročníku se v rámci vzdělávací oblasti "Člověk a svět práce" zúčastnili Burzy SŠ v Turnově. Akce byla velmi dobře zorganizovaná, přehled nabízených oborů dostačující a doprovodný program velmi zajímavý. Někteří si z nabídky skutečně vybrali, odvezli si propagační materiály a důležité informace o podmínkách přijímacího řízení, příp. o studijních benefitech. Žáky doprovázela p. uč. Brzáková, byl zajištěn i dotovaný autobus.