Březen - měsíc čtenářů

Březen - měsíc čtenářů

Během celého měsíce března budou probíhat ve ŠD v rámci vzdělávacích činností akce na podporu čtenářství. Při celorepublikové akci knihoven s názvem „Týden čtení“ se bude samozřejmě hlavně číst (číst budou starší žáci mladším, učitelé dětem), děti budou plnit různé úkoly, připraveny jsou pro ně kvízy a křížovky. Těšíme se též na samostatné čtení všech dětí. Uspořádáme i výstavku knih našich prvňáčků, kteří plní úkoly do projektu Už jsem čtenář. Vyvrcholením akcí ke čtenářství bude 27. března Noc s Andersenem.