Beseda s myslivci

Beseda s myslivci

Na odpolední besedu s myslivci ve ŠD zůstalo 18 dětí. Během velmi zajímavého vyprávění si děti prohlédly ukázky paroží srstnaté zvěře. Dozvěděli jsme se různé zajímavosti ze života volně žijících zvířat, nahlédli jsme do časově náročného mysliveckého koníčku. Též jsme si prohlédli obrázky mysliveckých psů, pojmenovali jsme si většinu volně žijících zvířat. Dětem se odpoledne s myslivci tak líbilo, že připravily do vestibulu školy výzdobu, ze které jsou tyto fotografie.

- Jitka Plotová -