Beseda pro žáky 9. ročníku

Beseda pro žáky 9. ročníku

Ve čtvrtek 5.10. se všichni žáci 9.roč. zúčastnili besedy na ÚP v Liberci. Celé dopoledne diskutovali o aktuální situaci na trhu práce a také absolvovali test zájmů s individuální profesní diagnostikou. Chovali se jako dospělí zodpovědní lidé, velmi hezky prezentovali své záměry i schopnosti a hovořili o svých dětských snech. Přejeme jim šťastnou volbu školy a rodičům skládám pochvalu za výchovu a spolupráci. K. Brzáková, VP